Kontakti

SHOQATA E ARTISTËVE DHE INTELEKTUALËVE

UDRUŽENJE UMJETNIKA I INTELEKTUALACA

ARTISTS & INTELECTUALS ASSOCIATION

 

ART CLUB

Qendra Kulturore, Bul. Gj. K. Skënderbeu

85360 ULQIN/MONTENEGRO;

 

Tel.: +382 (0)67 281 226, (0)69 517 175, (0)69 823 683,

E-mail: artclubulqin@gmail.com,

              art_club@t-com.me